נגישות אתרים

אתר זה משקיע מאמצים מתמידים בשיפור הנגישות בהתאם לתקנים הנהוגים בארץ ובעולם. עמודי האתר תוכננו כך שיענו על צרכיהם של אנשים בעלי מוגבלויות במספר היבטים, וביניהם:

  • ניווט קל, ברור ועקבי בין עמודי האתר.
  • תצוגה ברורה של כל מרכיבי הדף, שניתן להתאימה לצרכיו של כל משתמש.
  • מידע תומך.
  • התאמה לסוגי דפדפנים שונים.
  • שימוש בשפה פשוטה ובהירה.

באם מצאת בעיה בתחום הנגישות באתר אנא צור קשר ישירות עם מנהלי האתר באמצעות טופס זה

אנא ציין את העמוד ואת הבעיה על מנת שנוכל לבדוק ולתקן אותה בהקדם